+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türklerin insanlığa katkıları nelerdir kısa anlatım Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    Türklerin insanlığa katkıları nelerdir kısa anlatım

  2. HARBİKIZ
    Moderator

    - Tarihte atı ilk ehlileştiren ve pantolonu kulanan Türklerdir. Çünkü,Türkler savaşçı bir millet olarak atı ilk kullanmışlar ve ata rahat binebilmek için de pantolonu bulmuşlardır .


    -Piri reis,1521'de yazdığı "Kitab-ı Bahriye " adlı eserinde ilk defa dünya haritasını çizmiştir. 1528'de 2. haritasını yapmıştır.

    -Yoğurt ve ayran tamamen Türk buluşudur ve Dünya literatürüne aynı adla geçmiştir.Çünkü Türkler genellikle göçebe yaşamış ve hayvancılıkla uğraşmışlardır

    - Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur.


  3. Ziyaretçi
    1. Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur.
    2. Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır.
    3. Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur.
    4. Tekerliği ilk kullanan ulustur. Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır.
    5. Orta Asyadan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir.
    6. Anadoluya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamyaya göçeden Türkler Sümerleri; Avrupaya göç eden Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır.
    Egeye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır.
    7. Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein’dan önce söyleyen, Anadolu’da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir. (721-805)
    8.Aristoteles ve Batlamyus’un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni’dir. (973-1051)
    Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.
    9. Yoğurt ve kahve kullanımı
    10. Barutun savaşlarda ilk kullanımı
    11. Yerleşik hayata ilk geçen kavimlerden olduğu söylenmektedir.
  4. Ziyaretçi
    9 Yoğurt ve kahve kullanımı
    10 Barutun savaşlarda ilk kullanımı

  5. Ziyaretçi
    10 unucu yuzyıldan 13 uncu yuzyıla kadar dunya medenşyeti islam ve turklerin elindeydi. Mesela bugun sivil toplum orgutleriyle ovunen (hakli olarak) bati toplumu bunu Osmanlinin kurumlarini ornek alarak olusturmusur. Mesela modern bankaciligin ilk temelleri osmanlidaki vakif sistemidir. Ama maalesef biz faiz haramdir deyip kurumu hayir kurumumunun otesine tasiyamadik. Hala bankacilik sistemini toparlamaya calisiyoruz cunku gecmisi kisa.

  6. Ziyaretçi
    Türklerin insanlığa katkıları nelerdir


    Türk mucitler ve buluşları, Türk mucitlerin buluşları neler, Türkler neleri buldu,

    Müslüman Bilim Adamlarının Bilinmeyen İlkleri

    İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl

    Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi

    Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin

    Cüzzamı bulan alim İbni Cessar

    Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip

    Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm

    Retina tabakasını bulan alim İbni • Rüşd

    İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar

    İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas

    Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis

    İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan

    Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi

    Trigonometriyi ilk bulan alim Battani

    Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa

    Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi

    İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus

    Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayyam

    İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kurra

    Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid

    İlk usturlabı yapan alim Zerkali

    Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni

    Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler

    Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani

    Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah

    İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa

    Sibernetiği ilk kuran alim. İsmail-El Gezeri

    İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem

    Sesin .fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi

    İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara

    Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi

    İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas

    Yer çekimini ilk bulan alim Razi

    Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus

    Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini

    Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayyan

    Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi

    İlk kimya laboratuarını kuran alim. Cabir

    Saf alkolü ilk elde eden alim Razi

    Fosforu ilk bulan alim Beşir

    Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed

    İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta

    İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim

    İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar


  7. Ziyaretçi

    Türklerin insanlığa katkıları


    Bursalı Ali Münşi Tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri ‘Kınakına' hakkındaki çalışmasıdır Burada bu ağacın kabuklarının humma, sıtma gibi hastalıklara iyi gelmesi ile ilgili gözlemlerine yer vermiştir

    Fatih Sultan Mehmet’in Hocası *Akşemseddin , Pasteur'den yaklaşık 400 sene önce yaşayan ve ilk olarak mikropların varlığını keşfeden kişidir

    *Gıyaseddin Cemşid,(1429)Ondalık kesir sistemini bulan, Virgülü, aritmetik işlemlerde ilk defa kullanan kişidir

    * Ömer Hayyam, (12yy) Newton’a dayandırılan binom formülünü cebire kazandıran kişidir

    * Ali Bin Abbas, 10 yüzyılda yaşamıştır ve ilk kanser ameliyatını gerçekleştirmiştir

    * Mağribi, bugün Paskal üçgeni olarak bilinen denklemi Paskal'dan 600 yıl önce bulmuştur

    * Sabit Bin Kurra , 9 yüzyılda yaşamış ve Newton'dan asırlar önce diferansiyel hesabını keşfetmiştir

    * İbn-i Sina (980-1037), Anatomik çalışmalar yapan Müslüman,Türk bilim adamlarının başında gelir Daha çok küçük yaşta edebiyat, matematik, geometri,müzik, fizik, doğa bilimleri, felsefe ve mantık öğrenen İbn-i Sina sadece Doğu'da değil Batı'da da ünlenmiştir En ünlü eseri olan El-Kanun fi't-Tıb, 12 yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde 19 yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak kabul edilmiş,okutulmuş ve Avrupa’da bu kitap “Tıbbın İncil”i olarak ün yapmıştır Bundan başka felsefe ve doğa bilimleri üzerine yüzden fazla eser vermiştir El-Kanun'da söz edilen tıbbi bilgilerin büyük bir bölümü bugün dahi geçerliliğini korumaktadır

    *Ali bin İsa (?-1038)'nın üç ciltlik göz hastalıkları üzerine yazdığı “Tezkiretü'l-Kehhalin fi'l-Ayn ve Emraziha” isimli eserinin birinci cildi tamamen göz anatomisine ayrılmış olup çok değerli bilgiler mevcuttur Bu eser daha sonraları Latince'ye ve Almanca'ya çevrilmiştir

    *el-Kazvini (1281-1350) ve *İbnü'n-Nefis'in anatomi üzerine olan çalışmaları modern tıp biliminin temelini atmıştır Bu bilim adamları daha 13 ve 14 yüzyılda kalp ve akciğerler arasındaki bağlantıları ve atar
    damarların temiz kan, toplar damarların kirli kan taşıdığını, kanın akciğerlerde temizlendiğini, kalbe dönen temiz kanın beyne ve vücudun diğer organlarına aort tarafından taşındığını göstermiştir

    *Piri Reis, O güne kadar çizilen haritalarda yanılma payları çok olmasına rağmen bugün uydudan çekilen dünyanın haritasını %99’u doğru %1 yanılma payı ile Coğrafya alanında bir baş yapıt olan dünya haritasını çizmiştir

    *İbn-i Haldun, Tarih ve sosyal alanda yaptığı çalışmalar ile ve özellikle “Mukaddime “ adlı esri ile Sosyoloji’nin kurucusu olmuştur Modern Sosyoloji’nin kurucusu olan AComte’a öncüllük etmiştir


  8. Ziyaretçi
    kahveyi ilk kullananlar araplardır arkadaşlar Tama türk milleti olarak sayısız katkılarımız var ama kahve bizin değil arapça keyfa yani keyif veren anlamına gelir ve tüm dünya da kahve benzeri isimle anılırlar.
    yoğurt tamamen bize özgü bir yiyecektir ve ayrıca dünyanın hiç bir yerinde türkler kadar kaliteli yoğurt yapan kimse yoktur

  9. Ziyaretçi
    Türklerin insanlığa katkıları nelerdir?
    1-kitap basımı
    2-duvar resimleri
    3-minyatürler
    4-ziraat
    5-demir madenleri

  10. Ziyaretçi
    çok sağolun konu güzel kendimle gurur duydum

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
türklerin insanlığa katkıları,  türklerin uygarlığa yaptığı katkılar,  türklerin insanlara katkıları,  turklerin insanliga katkilari