+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Kadın ve Aile Forumunda Erken çocukluk eğitiminin temel ilkeleri ve amaçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Bayan Üye

  Erken çocukluk eğitiminin temel ilkeleri ve amaçları
  Erken çocukluk eğitiminin temel ilkeleri


  Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.
  Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler aşağıda verilmektedir.
  1. Eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak esastır.
  2. Çocuğa verilen eğitim, onun gereksinimlerine uygun olmak zorundadır.
  3. Çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanır.
  4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra, okulun ve çevrenin olanakları da göz önünde bulundurulur.
  5. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilir.
  6. Eğitim çocuğun bildiklerinden başlar ve deneyerek öğrenmesine olanak tanır.
  7. Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir.
  8. Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır.
  9. Çocukla iletişimde, kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmaz, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.
  10. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.
  11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir. Yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanır.
  12. Çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.
  13. Çocukların hayal güçleri , yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.
  14. Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.
  15. Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır.
 2. Betul
  Görevli Bayan Üye

  Erken çocukluk eğitimi çocukların Türkçeyi doru ve güzel bir şekilde kullanmaları sağlanmaktadır.Temel eğitime hazırlık yapmaları,çocukların hayal güçlerinin ve yaratıcı yollarının olamalarını sağlamaktadır.
+ Yorum Gönder


erken çocukluk ilkeleri,  erken çocukluk eğitimi amaçları